מה זה שוק דובי ומה המשמעות שלו?

שוק דובי הוא מונח המתייחס לתקופות מובהקות של ירידות בשווקים ומתאר את האווירה והציפייה בקרב המשקיעים לגבי העתיד לקרות בבחינת "הבורסה צופה פני עתיד". בתקופות אלה ניתן להצביע על מאפיינים מסוימים, שהבנה והיכרות עימם עשויים לשמש את המשקיע באסטרטגיית ההשקעות והמסחר שלו. 

שוק דובי – הגדרה ומשמעות

ההגדרה הרשמית לשוק דובי היא ירידות בשווקים של מעל ל-20% מנקודת השיא האחרונה שנמדדה. ההתייחסות ברוב המקרים היא כללית ונוגעת לשוק כולו או למדדים המרכזיים, אך היא עשויה להיות תקפה גם לגבי סחורות מסוימות או ניירות ערך ספציפיים. מעבר להגדרה השרירותית משהו של ירידה מצטברת של 20%, המשמעות של שוק דובי היא האווירה הפסימית השוררת בקרב המשקיעים בשוק. בהתאם, כאשר בשוק דובי עסקינן, הציפייה היא להתמשכות הירידות והיעדר תחזית להתאוששות השוק בטווח הזמן הקרוב. 

הגדרה אלטרנטיבית ונפוצה פחות לשוק דובי היא כאשר המשקיעים בשוק נמנעים מסיכונים ומעדיפים את שימור ההון על פני גידול ההון שלהם. בתקופות כאלה סביר כי נצפה בתזוזות הון מנכסים תנודתיים כמו מניות, לנכסים משמרי הון כמו פיקדונות בבנקים ואגרות חוב.

המאפיינים של שוק דובי

במרץ 2020 וול-סטריט נכנסה לטריטוריה דובית עת החשש הגובר מהשפעת הווירוס המסתורי על הכלכלה. הסגרים, העיכובים בשרשראות האספקה הגלובלית ובעיקר חוסר הוודאות, הובילו לירידות של יותר מ-20% במדדים המרכזיים בארה"ב בתוך מספר שבועות. אלא שהתקופה הדובית הזו נמשכה זמן קצר במיוחד. מדד הדאו-ג'ונס תיקן תוך 11 ימים ויצא רשמית מההגדרה של שוק דובי. ה-S&P500, לעומת זאת, הצליח לצאת מהתחום הדובי לאחר קצת יותר מ-120 ימי מסחר. עם זאת, לפי הסטטיסטיקה ארוכת השנים, תקופות דוביות נוטות להתמשך זמן רב. במשבר הדוט.קום השוק הדובי ארך כמעט שלוש שנים ואילו במשבר הסאב-פריים השווקים יצאו מטווח הירידה של 20 האחוזים רק לאחר כשנתיים. 

שווקים דוביים מתאפיינים בנתוני מאקרו חלשים ובירידה בתוצרת הכלכלית שמבטאים האטה בכלכלה. ירידה ברווחי החברות, עלייה באחוז האבטלה, קיטון בהוצאות הצרכנים ועוד, כל אלה משפיעים לשלילה על האווירה בשווקים ועל הפעילות המשקיעים, מה שעשוי להתבטא גם במחזורי מסחר נמוכים ותנודתיות גבוהה. 

שוק שורי – תמונת המראה של השוק הדובי

שוק שורי הוא תמונת המראה של השוק הדובי. רשמית הוא נחשב במקרים של עלייה של 20% ויותר מנקודת השפל האחרונה בשוק. בתקופות שוריות התיאבון לסיכון עולה והאווירה האופטימית עשויה לדחוף את השווקים לעליות נוספות. 

בדומה לשוק דובי, גם בשוק שורי חשוב להבין אם העליות נתמכות בנתונים כלכליים-ריאליים חיוביים או מגורמים אחרים שעשויים לחלוף במהרה. בתקופות שוריות סביר שתחול עלייה במחזורי המסחר וירידה בתנודתיות השוק באופן כללי. 

האם שוק דובי מהווה הזדמנות או סיכון מיותר?

גם בתקופות של ירידות בשווקים, ארוכות או קצרות, ניתן לנצל הזדמנויות. מצד אחד הסיכון עולה על רקע המומנטום השלילי של השוק. מצד שני, הסטטיסטיקה מצביעה כי לאורך שנים ארוכות תוחלת ההשקעה הכללית במדדי השוק היא חיובית. בהקשר זה, ניתן לנצל בשוק דובי את הירידות בשווי הנכסים הנסחרים, להשקיע ולהמתין במסגרת גישת "קנה והחזק". גישה אחרת גורסת כי בשוק דובי נוצרות הזדמנויות ונדרש לאתר את החברות שנסחרות בשווי נמוך מהשווי ההוגן שלהן, כאלה שסבלו מירידות בעקבות הטרנד בשוק ולא מסיבות כלכליות-פיננסיות אמיתיות. גישת "השקעות ערך", לדוגמה, היא גישת השקעות המבוססת על ניתוח פונדמנטלי של חברות.

בהשקעות בטווח קצר ניתן לנצל הזדמנות בשוק דובי באמצעות השקעה במכשירים פיננסיים שערכם עולה בעת ירידות ובאמצעות אסטרטגיית שורט ותוך כדי ניצול התנודתיות בשווקים. בכל מקרה, בין אם מדובר בשוק דובי או שורי, ניהול הסיכונים הוא הכרחי וחשוב לגדר את הסיכון באמצעים השונים העומדים לרשות המשקיע. 

השקעה עם טריידסטיישן בכל שוק

שוק דובי ושוק שורי מבטאים תקופות חיוביות או שליליות בשוק ההון. על המשקיע להבין האם מדובר בטרנד חולף וקצר או שהנתונים הכלכליים תומכים ומצדיקים את העליות או הירידות בשווקים. בתקופות דוביות עולות וצצות הזדמנויות שהשקעה בהן, תוך ביצוע ניהול וגידור סיכונים, עשויה להגדיל את הסיכוי על פני הסיכון. מערכות המסחר של טריידסטיישן מאפשרות למשקיעים לבצע את הניתוחים הכלכליים הנדרשים ולגדר את הסיכון באמצעות פקודות מסחר מתקדמות בייחוד בתקופות של שוק דובי. 

רוצה להתחיל לסחור עם טריידסטיישן? הצטרף אלינו היום והחל לסחור עם מערכת המסחר בבורסה הטובה בעולם עם אפליקציית מסחר בשוק ההון מתקדמת ביותר וכלי ניתוח נוספים.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.

שוק דובי

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן