מסחר בקרנות נאמנות

יתרונות וחסרונות של מסחר בקרנות נאמנות

מסחר בקרנות נאמנות בארה"ב יכול לספק לנו דרך נהדרת לגיוון תיק ההשקעות שלכם.

קרן נאמנות היא קרן להשקעה משותפת בניירות ערך. קרן הנאמנות מנוהלת במטרה להפיק במשותף רווחים מניירות ערך שבהם היא משקיעה. בנוסף, מכל עסקה שנעשית בניירות ערך בהתאם לתשקיף הקרן ולהסכם הנאמנות שלה. מבחינתנו כציבור המשקיעים, האטרקטיביות של השקעה בניירות ערך נובעת בעיקר מהיתרון לגודל. יתרון זה, מאפשר פיזור תיק ההשקעה במספר רב של ניירות ערך, בעלות נמוכה יחסית, במטרה להקטין את הסיכון. לנו כמשקיעים בודדים אין, בדרך כלל, את האפשרות להגיע לפיזור כזה של ההשקעה בדרך ישירה. הסיבה לכך, היא העלות הגבוהה בכך שתהיה לנו.

כל קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן, שהוא הגוף האחראי לניהול הקרן בהתאם לתשקיף שלה. מנהל הקרן הוא המבצע למעשה את הקניה והמכירה של ניירות הערך בקרן. על פי רוב מנהל הקרן עוסק בניהול קבוצת קרנות נאמנות הנבדלות במדיניות ההשקעה שלהן. מנהל הקרן פועל בהנהגתו של דירקטוריון שאחת מוועדותיו היא ועדת השקעות. זוהי ועדת מומחים המנחה את המנהל בניהול ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעה כפי שפורסמה לציבור בתשקיף הקרן.

לכל קרן נאמנות יש נאמן. הנאמן הוא גוף, העומד בתנאי החוק, ותפקידו הוא לפקח על פעילותו של מנהל הקרן. הפיקוח הוא בהתאם להסכם הנאמנות הנחתם בין מנהל הקרן ובין הנאמן.

בתמורה לניהול ולשירותי הנאמנות, גובה הקרן את שכר המנהל ואת שכר הנאמן הנקראים דמי ניהול. דמי הניהול נקובים בתשקיף הקרן כשיעור שנתי ממוצע מנכסי הקרן. בדרך כלל דמי הניהול השנתיים הם בין 0.5% ל- 2%.

קרנות נאמנות – יתרונות:

 1. פיזור השקעה: באמצעות ריכוז הון גבוהה ממספר גדול של משקיעים כמונו, מצליחה הקרן להגיע לפיזור רב יחסית של נכסים בעלות נמוכה. אם נרצה להשקיע כמשקיעים בודדים, לא נוכל להגיע לרמה כזו של פיזור כמו קרן נאמנות, הן עקב שיקולים מעשיים והן כתוצאה ממחסום העמלות המזעריות הכרוכות בפיזור כזה של השקעה. במידה ואין מחסום כזה אזי נוכל לבצע פיזור כזה כמו קרן נאמנות.
 2. ניהול מקצועי רציף: ניהול הקרן נעשה, בדרך כלל, על ידי צוות מקצועי המיומן בנושא השקעה בשוק ההון. מדיניות ההשקעה מוגדרת מראש בתשקיף ויישומה נעשה בפיקוח מועצת המנהלים וועדת ההשקעות האחראית לאסטרטגית ההשקעות. פעולת מנהל הקרן, נעשית ברציפות בכל יום מסחר ובמשך יום המסחר כולו מה שלא מתאפשר לנו כמשקיעים פרטיים.
 3. השקעה בחזרה של דיבידנדים וריבית : תשלומי דיבידנדים, ריבית, החזר הון של אגרות חוב ועוד, המתקבלים באופן שוטף על ידי קרן הנאמנות, מושקעים בחזה בתיק ההשקעה של הקרן. לנו כשמשקיעים בודדים, תזרים המזומן שיתקבל, הוא קטן ובלתי רציף ולכן לרוב אנחנו עלולים לוותר על ביצוע השקעה חוזרת.

קרנות נאמנות – חסרונות:

 1. שליטה: בהשקעה ישירה יש לנו כמשקיעים שליטה מרבית בכל הנוגע לקביעת תמהיל ניירות הערך הנכללים בתיק ההשקעות שלנו. בנוסף יש לנו שליטה גם בעיתוי הקניה והמכירה.
 2. גמישות מוגבלת עקב גודל תיק ההשקעה: בעוד אנחנו כמשקיעים פרטיים נהנים מהגמישות של בחירת קרן הנאמנות שבה אנו משקיעים. גמישות פעולת קרן הנאמנות בשוק ההון מוגבלת היות והיא פועלת במסגרת מדיניות ההשקעה שלה. אנחנו כמשקיעים פרטיים, הפועלים בשוק ההון באופן ישיר, נהנים מגמישות רבה יותר ולא רק בגלל היקף תיק ההשקעה. מן המפורסמות הוא שקל להשיג תשואה גבוהה יותר על תיק קטן מאשר אל תיק השקעות גבוהה כמו שניתן לראות במאמר על 3 מיתוסים בשוק ההון. להחלטות השקעה (קניה או מכירה) של קרנות הנאמנות המנהלות תיקי השקעות גדולים יש השפעה משמעותית ביותר על מחירי ניירות הערך בבורסה. ניסיון לרכוש מניה, בעיקר של חברה לא גדולה, בסכום גבוהה, מביא מייד לעליה במחיר הרכישה ולהורדת התשואה. ניסיון למכור מניה בסכום גדול מביא ללחץ כלפי מטה על מחיר המניה, דבר הפועל גם הוא להורדת התשואה של תיק ההשקעה. תופעה זו פחותה בהרבה בתיקי השקעה קטנים. בנוסף, אנחנו בתוק מי שמנהלים את תיקי ההשקעה הקטנים שלנו יכולים להיכנס למגזרי שוק (למשל, מניות של חברות קטנות) החסומים במידה זו או אחרת בפני הקרנות הגדולות עקב בעיית הסחירות שלהן.
 3. גמישות מוגבלת עקב עיתוי יצירות ופדיונות: קרן נאמנות מוגבלת לעיתים בעיתוי הקניה והמכירה של ניירות הערך. כאשר קיים גל ביקושים למניות ומחיריהן עולים, גדל גם הביקוש לתעודות השתתפות של הקרן, כלומר, הקרן "מגייסת" הון מהציבור. על מנת שלא "להפסיד" את גל עליית המחירים נאלץ מנהל הקרן לרכוש מניות דווקא כאשר המחירים גבוהים. כאשר קיים גל היצעים במניות, צפוי מנהל הקרן לעמוד בפני גל של פדיונות של תעודות השתתפות בקרן, מצב העלול לאלצו למכור מניות במחירים נמוכים. לכן במצבים אילו, מנהל הקרן צפוי למכור במחירים נמוכים ולקנות במחירים גבוהים בניגוד לכל היגיון כלכלי. דבר זה גורם לכך, שבקרנות נאמנות הרבה פעמים גם מנהלים מוכשרים מתקשים להשיא תשואה בגלל הצורה שבה נאלצים קרנות הנאמנות לפעול.
 4. דמי ניהול: אמנם הניהול המקצועי והרציף של תיק ההשקעה של קרן הנאמנות הינו יתרון מנקודת המבט שלנו כמשקיעים בקרן. אך יש לזכור, כי אנחנו כמשקיעים בקרן משלמים דמי ניהול תמורת יתרון זה. דמי ניהול אילו מורידים לנו את התשואה. לכן יש לבדוק האם ירידת התשואה, עקב עלות דמי הניהול מצדיקים יתרון זה.
קרנות נאמנות
דילוג לתוכן

  יצירת קשר

  מאשר קבלת מידע