סוגי חשבונות

חשבונות מסחר שונים ב-TradeStaion

סוגי חשבון שונים מתאימים ללקוחות שונים. אם אתם סוחרים פרטיים, אזי תצטרכו לבחור בין חשבון אישי לחשבון משותף. אם אתם חברה, אזי תצטרכו לבחור את היישות המשפטית הרלוונטית. לנוחיותכם, צירפנו פירוט של סוגי החשבונות השונים ב TradeStation, על מנת שתוכלו לבחור בקלות את המתאים ביותר עבורכם.

חשבון אישי
זהו חשבון אישי על שם האדם שבבעלותו החשבון.

חשבון משותף 1
זהו חשבון בבעלות שני שותפים שאחוז הבעלות שווה בין שניהם. אם אחד מהשותפים נפטר, הבעלות בחשבון עוברת באופן אוטומטי לבעל החשבון הנותר.

חשבון משותף 2
זהו חשבון בבעלות שני אנשים או יותר. אם אחד מת, החלק שלו או שלה של החשבון מועבר אל המוטבים המיועדים שלו. אחוזי הבעלות באחוזים בחשבון משוערים כשווים, אלא אם צוין אחרת.

סוגי חשבונות חברה

תאגידים
זהו חשבון בבעלות תאגיד, המנוהל בדרך כלל על ידי נושא משרה או נושאי המשרה. על החשבון להיות בשמו המלא, המשפטי, של התאגיד, כמפורט בתקנון או בתעודת ההתאגדות שלו. תאגידים כפופים לחוק המדינה.

שותפות כללית
זהו חשבון בבעלות שותפות המנוהלת בדרך כלל על ידי שותף או שותף כללי. החשבון חייב להיות בשמה המלא של השותפות כפי שנקבע בהסכם השותפות בכתב או בתעודת השותפות הכללית (אם בכלל). שותפויות כלליות כפופות לחוק המדינה.

שותפות מוגבלת
זהו חשבון המנוהל בדרך כלל על ידי שני שותפים או יותר, והאחריות יכולה להיות בהתאם לסכום כסף שהושקע על ידי השותף. החשבון חייב להיות בשמה המלא של השותפות כפי שנקבע בהסכם השותפות בכתב או בתעודת השותפות הכללית (אם בכלל). שותפויות מוגבלות כפופות לחוק המדינה.

חשבון נאמנות
נאמנות היא ישות משפטית שנוצרה על ידי אנשים שנותנים הרשאה לנאמן, ומנוהלת על – ידי הנאמן, לטובת מוטבים ייעודיים, ומובאת במסמך כתוב בשם "הסכם הנאמנות". הנאמנות כפופה לדיני המדינה. חשבונות שנפתחו בנאמנות חייבים להיות בשם של הנאמנות.

חברה בערבון מוגבל
זהו חשבון בבעלות חברה בערבון מוגבל. החשבון, אשר מנוהל בדרך כלל על ידי גוף מנהל, חייב להיות על השם המלא של הישות המשפטית של החברה באחריות מוגבלת כפי שנקבע במסמכים ובתעודת של הארגון והחברה שהינם באחריות מוגבלת וכפופות לחוקי המדינה.

בעלות בלעדית
הבעלות הבלעדית היא עסק בבעלותו של אדם אחד ונערכת תחת שם העסק. אין ישות משפטית מכל סוג שהוא הקשורה לחברה בבעלות הבלעדית; זה פשוט אדם פרטי שמחזיק בבעלות של 100% על העסק.

    יצירת קשר

    מאשר קבלת מידע