מס רווחי הון – כמה משלמים ומתי?

"ישנם שני דברים וודאיים בחיים – המוות ומיסים" הוא משפט שמבטא את אחת הסוגיות שמשקיעים אוהבים לשנוא – המיסים כמובן. מס רווחי הון הינו מס מרכזי שחל על משקיעים בשוקי ההון וחשוב להכירו, להבין כיצד הוא מחושב ובעיקר להתנהל בהתאם למסגרת החוקית המאפשרת לצמצם אותו בתנאים מסוימים.

מהו מס רווחי הון כיצד הוא מחושב

מס רווחי הון הוא מס על רווחי הון שנעשים במסגרת מסחר בשוק ההון, כלומר, הוא נגזר מהרווח שנוצר כתוצאה מהשקעת הון. כאשר אנו מוכרים נכס מסוים ברווח או פרמיה על העלות בו קנינו אותו, אזי מדובר ברווח הון. להוציא נדל"ן שבהקשרו מס רווח ההון מכונה מס שבח מקרקעין, מס רווחי הון מוטל על מימוש נכסים כגון ניירות ערך, פיקדונות בבנק, עסקאות בחברות ועוד. 

כמה מס משלמים על רווחי הון? בישראל, נכון לשנת 2024, שיעור מס רווחי הון עומד על 15% או 25% והוא מחושב על הרווח הנומינלי או הריאלי, כתלות במכשיר הפיננסי באמצעותו נעשתה ההשקעה. רווח ריאלי, בניגוד לנומינלי, מחושב בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת ההשקעה. לדוגמה, קנינו נייר ערך מסוים בהיקף של 5,000 ₪ ומכרנו אותו ב-6,000 ש"ח. קרי, רווח ההון הוא 1,000 ש"ח (ההפרש בין הקנייה למכירה) ולכן המס הוא 250 ש"ח שהם 25% בחישוב נומינלי. בחישוב ריאלי, נניח כי בתקופת ההשקעה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.5%, ולכן המס על רווחי ההון, במקרה זה, יהיה 248.75 ש"ח.

חלות המס לפי מכשירים פיננסיים ומועד חישוב המס

מכשירים פיננסיים שונים משיתים שיעור מס משתנה. במקרה של רווח הון שמקורו בפיקדונות לא צמודים, אג"ח לא צמוד ומק"מ, מס רווחי הון יעמוד על 15% בחישוב נומינלי. במקרה של השקעה בניירות ערך כגון מניות, קרנות סל, קרנות נאמנות פטורות, אופציות וכדומה, שיעור המס יעמוד על 25% והוא יחושב ריאלית. במקרה של השקעה בניירות ערך במטבע זר, חישוב מס רווחי הון הוא ריאלי אך מבוצע בהתחשב בשינוי בערך המטבע בתקופת ההשקעה ולא במדד המחירים לצרכן. 

מתי משלמים מס רווחי על רווחי הון ובאילו מקרים?

המס הוא קבוע וחל בכל מקרה של רווח. ככלל חישוב המס מבוצע במועד פדיון ההשקעה, כולה או חלקה. גביית המס מבוצעת באופן שוטף על ידי חבר הבורסה המחזיק עבור המשקיע את ניירות הערך. 

קיזוז והחזר מס – כיצד להגיש דיווח מס רווחי הון?

כשם שמושת מס רווחי הון, כל משקיע רשאי להגיש בקשה לקיזוז גובה המס המחושב כתוצאה מהפסדי הון. לדוגמה, משקיע שהפסיד 1,000 ש"ח בהשקעת הון, בחישוב נומינלי זכאי לקיזוז מס בשווי של 250 ש"ח מכל מס רווח הון שיגבה בעתיד.

קיזוז המס מבוצע באופן שוטף על ידי הבנק או חבר הבורסה הפרטי במידה וההשקעה נעשית דרך ברוקר ישראלי. עם זאת, היא מבוצעת באופן כרונולוגי, קרי, הקיזוז הוא תמיד עתידי ולא מבוצע על רווח הון שבגינו כבר שולם מס. במקרה של מימוש השקעה בהפסד, יופיע "מגן מס" בתיק ההשקעות שלכם. אם הזכאות לקיזוז לא מומשה באותה השנה על המשקיע להגיש טפסים ייעודיים לרשויות המס על מנת לקבל החזר מס בגין אותה שנה ולהעביר את יתרת מגן המס לשנה העוקבת וכך הלאה.

מס רווחי הון עם טריידסטיישן – יתרון בדחיית המס

למסחר באמצעות טריידסטיישן שהוא ברוקר אמריקאי, עשוי להיות יתרון עבור המשקיע בהקשר של מס רווחי הון. מאחר ולא מדובר בחבר בורסה ישראלי המנכה את המס במקור ובאופן שוטף, חישוב המס מבוצע בסוף כל שנה ומחייב דיווח של המשקיע לרשויות המס בישראל (במידה והמשקיע תושב ישראל כמובן). במקרה זה, תשלום המס על רווחי הון ידחה לתום כל שנת מס. דחיית מס, קל וחומר בסכומי השקעה גבוהים, עשויה להגדיל את אפקט הריבית דה-ריבית לאורך תקופת ההשקעה במסגרת אותה שנת המס. לדוגמה, מימוש השקעה של 5,000 ש"ח ברווח של 1,000 ש"ח ודחיית תשלום המס יאפשר השקעה מחודשת בסכום של 6,000 ש"ח ולא של 5,750 ש"ח במקרה של תשלום במועד מימוש ההשקעה. 

רוצה להתחיל לסחור עם טריידסטיישן? הצטרף אלינו היום והחל לסחור עם מערכת המסחר בבורסה הטובה בעולם עם אפליקציית מסחר בשוק ההון מתקדמת ביותר וכלי ניתוח נוספים.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.

מס רווחי הון

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן