סוגי חשבון מסחר

חשבון מסחר עם TradeStation

חשבונות מסחר שונים ב-TradeStaion

פתיחת חשבון מסחר תחשוף בפנינו עולם של מניות וסחורות בשווי טריליוני דולרים הנסחרות בבורסות בעולם. הכלכלה הגלובלית והמקומית משפיעה ומושפעת באופן ישיר מההתנהגות של הבורסות בכל רחבי העולם. הסכומים העצומים הנסחרים בבורסה, מביאים לכך, שרוב החברות והעסקים מושפעים באופן ישיר ועקיף מהתנודתיות ומצב הבורסה.

רף ההשקעה הנמוך, $500 לפתיחת חשבון בטריידסטיישן, הנדרש מאיתנו לצורך פתיחת חשבון מסחר בבורסה, מאפשר לנו לבנות תיק השקעות פיננסי באופן עצמאי. בחשבון המסחר שלנו, אנו יכולים להיות בעלי מניות בחברות הגדולות והחזקות בעולם, כגון: גוגל, אפל, אמזון, קוקה קולה וכדומה. אנו יכולים גם ליהנות מרווחיהן כשווה בין שווים – לפי חלקינו היחסי בחברה.

חוזים עתידיים

מחזורי המסחר בבורסה בשווי של טריליוני דולרים, הנסחרים בכל יום, מאפשרים לנו כמות בלתי מוגבלת של הזדמנויות לרווח ולהתעשרות בחשבון ההשקעות שלנו. בניגוד לדעה הרווחת כי "כולם מפסידים בבורסה", הבורסה מייצרת רווחים ואחראית לכמות עצומה של מיליארדרים ומיליונרים בכל העולם. רבים מרשימת עשירי העולם והתאגידים הגדולים בעולם מגיעים מהסקטור הפיננסי. בעזרת ידע וסכום התחלתי אנו יכולים לייצר רווחים נאים ויציבים לאורך זמן דרך חשבון המסחר שלנו. חשוב לזכור כי, חלק גדול מהמסחר בבורסה, הוא אמנם ספקולטיבי ונובע מהחלטות של מספר גדול של שחקנים ולכן בלתי אפשרי לבצע הצלחות מוצלחות כל הזמן.

הסיכוי להרוויח בבורסה הוא הרבה יותר גבוהה מאשר סתם הימור. הסיבה לכך היא, שהבורסה עולה, לפי ממוצעים היסטוריים בשיעור של  5% – 10% בשנה. ההיגיון מאחורי העלייה הזו, הוא שחברות מוכרות מוצרים, מתפתחות, מגדילות מכירות ומעלות מחירים בכל שנה ולכן שווין עולה בהתאם עם הזמן. לכן, גם אם אנחנו חסרי ידע וניסיון בהשקעות בבורסה ונבחר באופן אקראי מניות להשקעה – בטווח הרחוק הסיכויים שאנחנו לא נרוויח יהיו אפסיים. זוהי אחת הסיבות שהכספים שמבטיחים את עתידינו, קרנות הפנסיה והביטוח, מושקעים בבורסה.

סוגי חשבון מסחר שונים מתאימים ללקוחות שונים. אם אתם סוחרים פרטיים, אזי תצטרכו לבחור בין חשבון אישי לחשבון משותף. אם אתם חברה, אזי תצטרכו לבחור את היישות המשפטית הרלוונטית. לנוחיותכם, צירפנו פירוט של סוגי החשבונות השונים ב TradeStation, על מנת שתוכלו לבחור בקלות את המתאים ביותר עבורכם ותוכלו להבין את היתרונות במסחר בבורסה דרך טריידסטיישן.

חשבון מסחר אישי

זהו חשבון אישי על שמכם או ליתר דיוק על שם האדם שבבעלותו החשבון שבדרך כלל משמש כ – חשבון מסחר עצמאי שלכם.

חשבון מסחר משותף 1

זהו חשבון בבעלות שני שותפים שאחוז הבעלות שווה בין שניהם. אם אחד מהשותפים נפטר, הבעלות בחשבון עוברת באופן אוטומטי לבעל החשבון הנותר.

חשבון מסחר משותף 2

זהו חשבון בבעלות שני אנשים או יותר. אם אחד מת, החלק שלו או שלה של החשבון מועבר אל המוטבים המיועדים שלו. אחוזי הבעלות באחוזים בחשבון משוערים כשווים, אלא אם צוין אחרת.

חשבון מסחר

סוגי חשבונות מסחר של חברה

תאגידים

זהו חשבון מסחר בבעלות תאגיד, המנוהל בדרך כלל על ידי נושא משרה או נושאי המשרה. על החשבון להיות בשמו המלא, המשפטי, של התאגיד, כמפורט בתקנון או בתעודת ההתאגדות שלו. תאגידים כפופים לחוק המדינה.

שותפות כללית

זהו חשבון מסחר בבעלות שותפות המנוהלת בדרך כלל על ידי שותף או שותף כללי. החשבון חייב להיות בשמה המלא של השותפות כפי שנקבע בהסכם השותפות בכתב או בתעודת השותפות הכללית (אם בכלל). שותפויות כלליות כפופות לחוק המדינה.

שותפות מוגבלת

זהו חשבון המנוהל בדרך כלל על ידי שני שותפים או יותר, והאחריות יכולה להיות בהתאם לסכום כסף שהושקע על ידי השותף. החשבון חייב להיות בשמה המלא של השותפות כפי שנקבע בהסכם השותפות בכתב או בתעודת השותפות הכללית (אם בכלל). שותפויות מוגבלות כפופות לחוק המדינה.

חשבון נאמנות

נאמנות היא ישות משפטית שנוצרה על ידי אנשים שנותנים הרשאה לנאמן, ומנוהלת על – ידי הנאמן, לטובת מוטבים ייעודיים. הנאמנות מובאת במסמך כתוב בשם "הסכם הנאמנות". הנאמנות כפופה לדיני המדינה. חשבונות מסחר שנפתחו בנאמנות חייבים להיות בשם של הנאמנות.

חשבון חברה בערבון מוגבל

זהו חשבון בבעלות חברה בערבון מוגבל. חשבון המסחר, אשר מנוהל בדרך כלל על ידי גוף מנהל, חייב להיות על השם המלא של הישות המשפטית של החברה באחריות מוגבלת. כל ההתנאים הם כפי שנקבע במסמכים ובתעודת של הארגון והחברה שהינם באחריות מוגבלת וכפופות לחוקי המדינה.

בעלות בלעדית

הבעלות הבלעדית היא עסק בבעלותו של אדם אחד ונערכת תחת שם העסק. אין ישות משפטית מכל סוג שהוא הקשורה לחברה בבעלות הבלעדית. זה פשוט אדם פרטי שמחזיק בבעלות של 100% על העסק.

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן