איך עובד מינוף? / איזה סוגי חשבונות מסחר יש בטריידסטיישן ומה המשמעות שלהם?

איך עובד מינוף? / איזה סוגי חשבונות מסחר יש בטריידסטיישן ומה המשמעות שלהם?

להלן הסבר קצר אודות חשבונות מסוג מרג'ין וקאש והשימוש בהם:
א. סוגי החשבונות המוצעים:
  • חשבון מסוג מרג'ין הוא חשבון אשר ניתן לקבל אליו הלוואות (מינוף) לצורך מסחר וניתן לבצע בו פעולות לונג ושורט.
  • חשבון מסוג קאש הוא חשבון בו ניתן לבצע פעולות מסוג לונג בלבד,  לא ניתן לקבל הלוואות (מינוף) משום סוג וכח הקניה מתעדכן יומיים אחרי כל עסקה (ראו פירוט בהמשך).
 
ב. חשבון מסוג מרג'ין מאפשר שלושה דברים עיקריים:
 
1. שימוש ביותר כסף ממה שיש בחשבון (מינוף) –
בחשבון מסוג מרג'ין כוח הקנייה התוך יומי הוא עד X4 מהסכום הקיים בחשבון או עד X2 מהסכום הקיים בחשבון עבור מסחר OVERNIGHT (פוזיציה אשר נפתחת ונסגרת בשני ימים שונים).
המספרים מחושבים בבוקר כל יום (שעון ארה"ב) ותקפים עד לפעם הבאה בה הם מחושבים.
לדוגמא, בחשבון בו מופקדים 5000$ ניתן להשתמש ב-20,000$ (כח קניה) עבור מסחר יומי ו-10,000 (כח קניה) עבור מסחר סווינג (לפחות לילה אחד) או טווחים ארוכים יותר.
חשוב לציין, המספרים שלעיל מניחים מינוף מקסימלי, ויש מקרים, דוגמת מניות קטנות, בהם המינוף נמוך יותר – ראו מסמך מצורף אודות מינופים מיוחדים.
לידיעתכם, על מינוף OVERNIGHT  יש ריבית והיא מחושבת לפי לילה.
לדוגמא: אם בחשבון של 5,000$ ונכנסתם לפוזיציה בשווי 6,000$. כלומר, נכנסתם למינוף של 1,000$. בגין הלוואה זו, תחויבו בריבית.
כדי להגיע לעלות הריבית ללילה יש לכפול את הסכום שלווים בשיעור הריבית ולחלק את הסכום ל-365.על מנת לחשב את עלות הריבית הכוללת יש לכפול את הריבית הלילית במספר הלילות המהווים את משך החזקת הפוזיציה.
הריבית על העסקה משולמת מחשבון המסחר בסוף החודש בו נסגרה הפוזיציה הממונפת.
חשוב לציין, על מינוף תוך יומי (כמו במסחר תוך יומי) אין ריבית.
 
למידע נוסף יש להיכנס לאתר טריידסטיישן https://www.tradestation.com/
 
2. כניסה לפוזיציות שורט –
מכירה בחסר (שורט) היא פעולה המבוססת על הלוואה של מניות מהברוקר, לפיכך לא ניתן להיכנס לשורט ללא חשבון מרג'ין.
על הלוואה זו יש ריבית כמו על מינוף רגיל + ריבית על הלוואת המנייה (סביב אחוז אחד מערך העסקה, ראו שימוש ב- SHORT LOCATE).
חשוב לציין, לא כל המניות ניתנות להלוואה, אנא ראו מסמך מצורף אודות שימוש ב-SHORT LOCATE.
3. התגברות על מנגנון הסליקה של הבורסה – כאשר סוגרים פוזיציה, הכסף מהמכירה/קנייה של המניות לא מופקד פיזית ישירות לחשבון אלא עובר לחשבון סליקה.
הכסף חוזר פיזית לחשבון וניתן להשתמש בו שוב לאחר 2 ימי עסקים – ככה הבורסה עובדת, כספכם בטוח ומבוטח גם בזמן הזה.
בחשבון מסוג מרג'ין ניתן להתגבר על אי הנוחות הזו על ידי הלוואה ללא ריבית (מרג'ין הניתן לכם ע"י הברוקר).
חשוב לציין, חוק ה- PDT אינו חל על חשבונות מסוג קאש אלא על חשבונות מסוג מרג'ין בלבד.
ראו מסמך מצורף אודות חוק PDT.
ג. כדי להשתמש ביתרונות של חשבון מרג'ין, צריכים להתקיים שני תנאים:
1. על החשבון להיות חשבון מסוג מרג'ין – סוג חשבון זה מצריך את בעל החשבון להיות מעל גיל 21.
במידה והינך מעל גיל 21 אך החשבון שלך אינו מוגדר כמרג'ין ניתן לשנות הגדרה זו מול חדר המסחר – 0777002090 שלוחה 9.
2. שווי החשבון, כולל פוזיציות, צריך להיות מעל 2,000$.
ד. חריגה ממינוף וקבלת התראת MARGIN CALL:
חריגה ממינוף היא מקרה בו משקיע/סוחר ממונף בשיעור העולה על זה המותר בחוק (ראה סעיף א.). כלומר הביטחונות הדרושים כדי להחזיק את הפוזיציה/יות המוחזקות בחשבון גדולים יותר משווי החשבון.
חריגה כזו עלולה להביא לסגירת פוזיציות על ידי הברוקר ובמקרים מסוימים נעילת החשבון עד לתיקון החריגה.
כדי להימנע מחריגה כאמור, מערכת המסחר מקפיצה התראה בכל פעם בה ייתכן שפקודה מסוימת יכולה להביא לחריגה ממינוף. ההתראה מוקפצת במהלך הכנסת הפקודה.
במקרים רבים הברוקר שולח מייל התראה בנושא ("MARGIN CALL") אך במידה ומשתמשים במינוף חובה לשים לב למצב החשבון שלכם באופן עצמאי
כדי לקבל מענה מלא אודות הסיבה לחריגה והדרכים להתמודד איתה יש לפנות ישירות לחדר המסחר 0777002090 שלוחה 9.
ה. דרכים נפוצות לחרוג ממינוף:
1. פתיחת פוזיציה גדולה מכח הקניה.
לדוגמא- בחשבון המסחר היו 5,000$, במהלך היום נכנסתם לפוזיציה בשווי 15,000$ והשארתם אותה אל תוך הלילה.
במצב זה, יתאפשר לכם לקנות במהלך היום פוזיציה אשר גדולה מזו אשר מותר לכם לשמור אל תוך הלילה, חרגתם ממינוף ב-5,000$.
2. פוזיציה ממונפת שלקחתם ירדה בערכה (הלכה נגדכם) והגעתם למצב בו שווי הפוזיציה חורג מזה אשר מותר לכם להחזיק.
לדוגמה, בחשבון ובו 5,000$, נכנסתם לפוזיציה בשווי 10,000$ (מינוף X2). במצב זה, שווי החשבון שלכם 5,000$ – שווי הפוזיציה שלכם (10,000) פחות שווי ההלוואה שלקחתם (5,000$).
בבוקר המחרת שווי הפוזיציה ירד ב-10% כלומר שווי הפוזיציה הוא 9,000$.
מכך, שהחשבון שלכם עכשיו שווה 4,000$ (שווי הפוזיציה 9,000$ פחות  5,000$ שלוויתם מהברוקר).
במצב זה מותר לכם להחזיק פוזיציה בשווי 8,000$ (X2 משווי החשבון שלכם) ולכן הנכם חורגים מהמינוף המותר.
3. שימוש בכוח קנייה OVERNIGHT עבור מסחר יומי או להפך.
לדוגמה, בחשבונכם היו 5,000$ בלבד, קניתם בכל הכסף מנייה קטנה, עליה אין מינוף כלל – ראו מסמך מינופים מיוחדים.
ביום המחרת חושב לכם כוח קנייה תוך יומי 0 וגם כוח הקנייה OVERNIGHT הינו 0. זאת בשל העובדה שהאחזקה שלכם לא יכולה לשמש כביטחון עבור הלוואה (שכן, אין עליה מינוף כלל).
במהלך היום החלטתם לסגור את הפוזיציה על מנייה זו ולבצע עסקה תוך יומית על מניה אחרת.
בשל העובדה שכוח הקנייה התוך יומי שלכם חושב כ-0 חרגתם מהמינוף המותר במהלך העסקה היומית הזו. במידה והייתם מחזיקים את העסקה למשך הלילה לא הייתם חורגים מהמינוף המותר.
 
ו. הסבר אודות חשבון מסוג קאש (CASH)- 
 
ראשית יצוין כי, לשם פתיחת חשבון קאש, על בעל החשבון להיות מעל גיל 18.
לחשבון זה 3 מאפיינים עיקריים:
1. כפי הוזכר לעיל, חשבון מסוג קאש הינו חשבון בו ניתן לבצע פעולות לונג בלבד, ללא אפשרות להלוואת מניות מהברוקר (לשם ביצוע פעולת שורט) וללא קבלת מינוף.
2. חוק ה- PDT אינו חל על חשבון מסוג קאש, ועל כן, ניתן לבצע פעולות לונג (קניה בלבד) ללא הגבלה וזאת ללא תלות בגודל החשבון, בכפוף לכוח הקנייה הזמין בחשבונכם.
3. בחשבון מסוג קאש, כח הקנייה מתעדכן יומיים לאחר סגירת כל עסקה, בה בוצע שימוש בכספים לשם מימון העסקה הספציפית. מאפיין זה נובע ממנגנון הסליקה של הבורסה כפי שהוסבר בסעיף ב. 3.
לדוגמא: אם יש לכם סך של 5,000$ בחשבון המסחר, ולצורך מימון עסקה כלשהי נוצל סך של 500$, המשמעות היא, כי לאחר סגירת הפוזיציה, אותם 500$ בהם נעשה שימוש, יחזור וישמש ככוח קניה, יומיים לאחר סגירת אותה פוזיציה.
דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן