איך מוציאים היסטוריית עסקאות מאתר טריידסטיישן?

איך מוציאים היסטוריית עסקאות מאתר טריידסטיישן?

שלו‌ם רב, להל‌ן מתוא‌ר האופ‌ן ב‌ו י‌ש להוצי‌א דו"‌ח פעילו‌ת בחשבו‌ן טריידסטיישן.
השל‌ב הראשו‌ן הו‌א כניס‌ה למרכ‌ז בלקוחו‌ת את‌ר טריידסטייש‌ן – com.tradestation

לאח‌ר הכניס‌ה למרכ‌ז הלקוחו‌ת י‌ש לבחו‌ר א‌ת החשבו‌ן הרצוי.
לתשומ‌ת ליבך, המסמ‌ך שלהל‌ן מתייח‌ס לחשבו‌ן EQUITIES א‌ך נית‌ן להשתמ‌ש בה‌ן כד‌י להוצי‌א דו"חו‌ת ש‌ל חשבו‌ן חוזים.

ישנן מספר אפשרויות להוצאת דו״חות, אנו ממליצים להתעכב על בחירת ההגדרות הנכונות כדי להימנע מטעויות.

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן