סוגי לקוחות

סוגי הלקוחות שימצאו שימוש במערכות של Elite Platforms:

  • מנהלי כספים
  • יועצים
  • קרנות גידור
  • Family Offices
  •  Proprietary Trading
  •  ניהול הון

    יצירת קשר

    מאשר קבלת מידע