ניתוח פונדמנטלי – המדריך המלא לבחינת כל הפרמטרים החשובים

ניתוח פונדמנטלי – המדריך המלא לבחינת כל הפרמטרים החשובים

ניתוח פונדמנטלי

הניתוח הפונדמנטלי שונה בתכלית מהניתוח הטכני. הניתוח הפונדמנטלי מדגיש את הסיבות הכלכליות הבסיסיות למחיר המניה ולשינויים בו. לדוגמא, כאשר יתר הדברים שווים וחל גידול ברווחיות החברה או בפוטנציאל הצמיחה שלה יביא הדבר לעליית מחיר המניה. מחיר המניה, יטה לעלות גם לנוכח ירידה בשיעורי התשואה החלופיים בשוק ההון. שיטה ניתוח פונדמנטלי למציאת השווי האמיתי של מניה, מתבססת על הדוחות הכספיים של החברה. זה כולל, ההון העצמי של החברה, מכפיל רווח, מכפיל הון, רווח למניה, דיבידנד, יציבותה הפיננסית של החברה, תמהיל הלקוחות שלה, עסקאות החברה ועוד פרמטרים שפירטנו במאמרים נוספים.

המידע שיש לבדוק על מניה בניתוח פונדמנטלי

בשלב ראשון יש לבדוק את הפרמטרים שפירטנו במאמר מסחר בשוק ההון למתחילים ואיזה פרמטר אנחנו בדרך כלל שוכחים כשאנו מבצעים ניתוח פונדמנטלי.

מכפיל רווח

מכפיל רווח מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה (מחיר החברה לפי שווי המניות שלה) ברווח הנקי של החברה. יחס זה מהווה אינדיקציה אם המניה נסחרת במחיר נמוך או גבוה מהשווי האמיתי שלה. משמעות הנתון הינה, כמה שנים יידרש לחברה להחזיר את ההשקעה בהינתן תשקיף הרווח הנוכחי שלה. למשל, אם שווי השוק של החברה הוא 50 מיליון דולר ורווחיה הם 5 מיליון דולר אזי מכפיל הרווח יהיה 10. החישוב הוא 50 לחלק ב- 5. אם המניות של החברות הפועלות באותו מגזר נסחרות במכפיל 13 אזי המכפיל נמוך מהממוצע בענף. משמעות הדבר, שהמניה נחשבת זולה ואטרקטיבית להשקעה לפי מכפיל הרווח. יש גם להשוות את המכפיל הנוכחי עם ממוצע מכפילים היסטוריים של החברה. בתקופות שבהן המכפיל נמוך יחסית לממוצע ההיסטורי של המכפיל אזי הדבר משקף פוטנציאל לרווח גבוהה.

מכפיל הרווח בכלל השוק

שער הריבית משפיע על מכפיל הרווח של כלל החברות. ככל שהריבית תהיה נמוכה יותר, מכפילי הרווח יהיו גבוהים יותר. הסיבה לכך היא שכאשר הריבית נמוכה ההעדפה שלנו תהיה להשקיע במניות על פני השקעה אלטרנטיבית בפיקדונות. אנחנו כמשקיעים נסיט כספים לבורסה מאפיקי חסכון אחרים ונגרום לעליה בשערי המניות ובמחיר החברה. נובע מכך, שכאשר נחשב את מכפיל הרווח ונחלק את מחיר החברה ברווח נקבל מכפיל גבוה יותר.

מכפיל הרווח שבו נסחרת החברה ביחס למכפילים בענף

לכל ענף ולכל תחום יש מכפיל רווח שמסביבו אמורים להיות רוב החברות בענף. לחברות תעשייתיות ותיקות בדרך כלל יהיה המכפיל נמוך יותר מאשר חברות הי-טק. הסיבה לכך הינה שבחברות ותיקות המכפיל משקף את מצב ההכנסות של החברה. לעומת זאת, בחברות היי-טק קיים פוטנציאל גבוהה לרווח שעדיין אינו משתקף ברווחי החברה, ולכן המכפיל יהיה גבוהה.

ניתוח פונדמנטלי של מכפיל הון

מכפיל ההון משקף את יציבות החברה ומחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי (הנכסים שבהם מחזיקה החברה בניכוי ההתחייבות שלה). ככל שמכפיל ההון נמוך יותר יש לחברה הון עצמי גדול יותר ביחס לשווי שבה היא נסחרת, ולכן היא תהיה יציבה יותר ועמידה בטלטלות. למשל, חברה ששווה 200 מיליון דולר, בעלת הון עצמי של 160 מיליון דולר תהיה בעלת מכפיל הון של 0.8. חברה כזאת תהיה יותר אטרקטיבית מחברה מקבילה בענף ששווה 200 מיליון דולר ושההון העצמי שלה הוא רק 100 מיליון דולר שמהווה מכפיל הון של 0.5. המכפיל לעיתים יכול להגיע לאנומליה שבו מחיר מכפיל ההון גבוהה מ- 1 וזה לרוב קורה לאחר מפולת ממושכת בשווקים. משמעות הדבר היא, שהחברה נסחרת בפחות משווי הכספים שברשותה.

רווח למניה

חלוקת הרווח או ההפסד של חברה במספר המניות שלה משמש לצורך חישוב מכפיל הרווח של החברה. דבר זה מאפשר לנו המשקיעים, לחשב את הרווח היחסי שיש לנו מהמניות בהתאם למספר המניות שברשותינו.

דו"ח רווח והפסד

דו"ח זה משקף את הכנסות החברה מפעילות שוטפת. הדו"ח כולל פרמטרים כגון: פחת – הפחתות חד פעמיות של נכסים או התחייבויות שיש לחברה. צריך להדגיש שרווח או הפסד אינו כולל הלוואות שיש לחברה מפעילות שוטפת. בצורה זאת אפשר לקבל תמונה אמיתית ומדויקת יותר על מצב החברה.

דיבידנד

דיבידנד זה תשלום שהחברה מעבירה מתוך רווחיה לבעלי המניות. כאשר אנו בוחרים מניה ומודדים תשואה שנתית יש להוסיף לתשואה המצטברת גם את תשלום הדיבידנד המתקבל. למשל, חברה המחלקת דיבידנד של 2% משוויה בשנה. במידה והחברה עלתה באותה שנה ב- 8% אזי התשואה המצטברת שלה לאותה שנה תהיה 10%.

יום הקום – נקרא גם היום הקובע. יום זה הוא למעשה היום האחרון שבו מי שמחזיק בנייר ערך יהיה זכאי לקבל את הדיבידנד עבור המניות שבבעלותו.

יום  האקס – זהו יום המסחר הראשון שלאחר יום בקום שבו נסחר נייר הערך, ללא הזכות לקבלת הדיבידנד. ביום זה עובר שער נייר הערך תיקון טכני ומופחת בגובהה שיעור ההטבה.

סחירות

סחירות גבוהה מאופיינת בתנודתיות נמוכה ויציבות גבוהה יותר בשערי המניה. מחזורי מסחר גבוהים מאפשרים קניה ומכירה קלה וקרובה יותר לשערים בשוק. מחזורי מסחר גבוהים מאפיינים בדרך כלל חברות גדולות הנסחרות במדדים המובילים. מסחר במניות קטנות, לעומת זאת, מתאפיין בתנודתיות שערים גבוהה ובחוסר יציבות. לכן, לעיתים קשה לממש את ההשקעה ונדרשת התפשרות על שער נמוך משמעותית משער המסחר.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

img-9
  
img-10
  
img-11
דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן