הברוקר TradeStation – בטיחות הכספים

הברוקר TradeStation – הוא אחד הברוקרים הוותיקים והמובילים בארה"ב בבורסות בינלאומיות ובארה"ב. הברוקר ממוקם בארה"ב אך שומר על נוכחות גלובלית.

TradeStation מציעה ללקוחותיה שירות אמין ומקצועי, ועוד יתרונות דרך פלטפורמות המסחר המתקדמות בעולם. TradeStation Securities, Inc הינה חברה ב-NYSE, FINRA,CME ו-SIPC.

ניתן למצוא את הפיקוח של FINRA על TradeStation באתר תחת השם TradeStation:

 https://brokercheck.finra.org/search/genericsearch/grid

אנו מעניקים תמיכה ללקוחות של TradeStation  בישראל. אנחנו לא ברוקר, הכסף לא עובר דרכנו ולא מוחזק על ידנו.

כמו כל לקוח של TradeStation, חשבון עם ביטוח פדרלי ייפתח ב-JP Morgan.

תקבלו שם משתמש וסיסמה מ-TradeStation, ולא מ-ElitePlatforms. הדו"חות הפרטיים שלכם תוכלו לשלוף מהמערכת עצמה או מאתר TradeStation, בשימוש בשם המשתמש ובסיסמת הלקוח שלכם.

אודות ElitePlatforms

ביטחון הכסף שלכם הוא בעל חשיבות עליונה

אתם יכולים להיות בטוחים ש-TradeStation אינה סוחרת לעצמה עם הכסף. TradeStation Securities פועלת כחברת בת, לחברת האם TradeStation Group, Inc אשר בבעלות, Inc. Monex Group, Inc . קבוצת מונקס היא בין חברות השירות הפיננסי המובילות ביפן. קבוצת Monex Group וחברת הבת העיקרית שלה Monex Securities תחת פיקוח קפדני של רשויות הפיקוח הקפדניות היפניות. TradeStation נתונה תחת פיקוח קפדני של תקנות התעשייה בארה"ב ודרישות ההגנה על חשבונות. כמו כן, יש לה דרישות דיווח מתמשכות שנמצאות תחת פיקוח רגולטורי וביקורות ספרים סדירות. דרישות רגולטוריות אלו כוללות דרישות שמירה והפרדה בין חשבון מסחר במניות ומסחר באופציות שלכם לחשבון החוזים העתידיים שלכם.

להלן דרכים לאבטחת הכסף שלכם בתוך משפחת חברות הברוקר TradeStation:

חשבונות המניות והאופציות  של TradeStation- מוחזקות ב TradeStation Securities, Inc..

חברות ברוקראז' מחויבות לציית לחוקים מסוימים אשר מיועדים לצמצם את הסיכויים לכישלונות פיננסיים. יותר חשוב מכך, להגן על נכסי הלקוח אם הוא אכן נכשל. כך למשל, חוק הSEC 15c3-1, "חוק ההון נטו" קובע שחברות ברוקראז חייבות לשמור על רמה מסוימת של הנכסים הנזילים שלהן עצמן. מינימום ההון נטו שחייב להיות לחברה תלוי בגודלה ובעסקיה. נכון ל-31.3.2023, ל Securities TradeStation בע"מ יש הון נטו של כ-157 מיליון דולר יותר מההון הנדרש.

בנוסף, חוק ה-SEC 15c3-3- "חוק הגנת הלקוח"- קובע כי חברות ברוקראז שיש להן חזקה על נכסי לקוח מחויבות להחזיק את הנכסים הללו בנפרד מחשבונותיהם הפרטיים. במילים אחרות, כסף של לקוח חייב להיות מוחזק בחשבון "עתודה" מיוחד, נפרד. ניירות ערך המשולמים במלואן חייבים להיות מוחזקים בנפרד מניירות ערך ממונפים של הלקוח ומאלה של החברה .נכון ל-31.3.2023, ל TradeStation Securities, Inc יש כ-1.7 מיליארד דולרים של כספי לקוחות , שמורים ומופרדים בחשבונות בנק המזוהים בקלות כחשבונות של לקוחות, זאת לפי חוק 15c3-3. הסכום הנדרש להפרדה, מחושב בכל שבוע וכל חיסרון חייב להיות מופקד לפני 10:00 בבוקר של יום העסקים הבא. כאמצעי זהירות נוסף, TradeStation שומרת כספים בסכום גדול מהנדרש בנפרד מהכספים שלה עצמה.

חשבונות המניות והאופציות שלכם ב- TradeStation מאובטחים גם בביטוח SIPC. SIPC מבטחת חשבונות  מניות ואופציות בסכום של עד 500,000$, כולל 250,000$ על מזומן. מעבר לזה, TradeStation מבוטחת בצורה נוספת דרך לויד'ס בלונדון. לוידס מבטחים כל חשבון עד 24.5 מיליון דולר,  בכפוף ל-$900,000 מקסימום פר חשבון במזומן, עם הגבלת הסכום המצטבר של החברה של 300 מיליון דולרים. למידע נוסף על כיסויי SIPC, אנו ממליצים לכם לבקר באתר האינטרנט של SIPC.

ברוקר

ברוקר
דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן